Ještě před půl rokem by těžko někoho z nás napadlo, že Tyátr ModroDiv bude tvořit jinak než prostřednictvím tělesného pohybového výrazu.
Spousta věcí kolem nás se mění. A my dál hledáme cesty jak být SPOLU a taky pro vás.

Za pomoci velkých i malých herců chystáme audioknihu, jejíž naladění koresponduje se současnou situací i členy našeho souboru.

Člověk v bezvýchodné situaci potkává podivuhodného malého chlapce a dává se s ním do rozhovoru, při kterém se zamýšlí nad lidskými hodnotami.

Snad vás kouzelný příběh o ztrácení a nalezení osloví a připomene Vám, co je důležité a co je třeba chránit.
 
Těšíme se, až si tento dárek budeme moct společně s vámi rozbalit.
 
Členové ModroDivu

Tento projekt podporuje město Zlín. Děkujeme.

You cannot copy content of this page