Kde nás najdete:

Naše Facebookové stránky

Tyátr Modrodiv, z.s. je nezisková organizace, zabývající se inkluzivním divadlem. Zaměřujeme se na zvýšení psychosociálních kompetencí u dětí, dospívajících a dospělých s poruchami autistického spektra (PAS), osob se specifickými vzdělávacími potřebami, či ohrožených sociální exkluzí.

Spolek se dale zabývá sociálně pedagogickou činností, realizuje workshopy a semináře z oblasti dramaterapie, teatroterapie a jiných expresivních postupů pro experty zabývající se především speciální pedagogikou, sociální prací a divadelním uměním.

Pracujeme terapeutickou metodou, která rozvíjí uvědomění vlastního těla, kreativní schopnosti jedince, schopnost práce ve skupině, uvědomění si sebe i druhých.

V současné době pod zapsaným spolkem fungují dva divadelní soubory.

ModroDiv

Copyright © 2017 | Michal Řezáč | grafika: © Jakub Špaňhel