Kontaktní osoba:
Mgr. Martin Dominik Polínek, PhD.(předseda z.s.)
E-mail:
Modrodiv@gmail.com

Copyright © 2017 | Michal Řezáč | grafika: © Jakub Špaňhel