O spolku

Zapsaný spolek Tyátr ModroDiv byl oficiálně vznikl 22. srpna 2017. Následovalo založení divadelního souboru ModroDiv, který v září 2018 oslavil svůj první rok. Za dobu svého krátkého fungování spolek uspořádal několik workshopů a seminářů pro veřejnost i odborné pracovníky mimo jiné v rámci osvětových akcí o PAS či sociálně- terapeutického pobytu. Soubor ModroDiv má za sebou také premiéru vůbec prvního veřejného vystoupení.

O ModroDivu

Divadelní soubor sdružuje jak běžné herce, tak I herce s poruchami autistického spektra (PAS). Nabízí tak lidem s jinakostí možnost vyjadřovat se prostřednictvím dramatického umění. Jako jediný soubor v České republice pracuje unikátní metodou pohybového divadla: Využívá postupy plasticko-kognitivního způsobu pohybu, jedinečného systému, který vytvořila a praktikuje moskevská režisérka a psycholožka N. T. Popová.

Copyright © 2017 | Michal Řezáč | grafika: © Jakub Špaňhel