V březnu nás čeká další z workshopů pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně na téma
METODY DRAMATERAPIE A TEATROTERAPIE V PRÁCI S JEDINCI S JINAKOSTÍ

Datum a čas: 2. března. 2023; 16:00—18:00
Přihlášení:
https://calendar.jobcentrum.utb.cz/