14.11.2023 Proběhne akce „SPOLEČNĚ NA SPEKTRU“ v Brně na Psychologickém ústavu FF MU.

Součástí bude také představení činnosti organizace a divadelního souboru Tyátr ModroDiv.
Následně proběhne pohybový workshop s ukázkami divadelní práce a kognitivně-plastického stylu pohybu.

 

You cannot copy content of this page