Zveme vás k poslechu i podívané –
Lechtivě poetické (nikoli vulgární!) verše akademicky vzdělaných básníků nyní ve Zlíně.