O nás

POSLÁNÍ A ČINNOST ORGANIZACE

Tyátr ModroDiv, z.s. je nezisková organizace zabývající se inkluzivním divadlem. Jeho posláním je nabízet dětem a dospělým osobám s jinakostí možnost vyjadřovat se prostřednictvím pohybu a dramatického umění. Spolek se zabývá taktéž sociálně-pedagogickou činností. Realizuje workshopy a semináře z oblasti dramaterapie, teatroterapie a jiných expresivních postupů pro experty (zabývající se především speciální pedagogikou, sociální prací a divadelním uměním) a pečující o děti se specifickými potřebami.

VZNIK A HISTORIE

Zapsaný spolek Tyátr ModroDiv oficiálně vznikl 22. srpna 2017. V září téhož roku tak byl založen divadelní soubor ModroDiv pro dospívající a dospělé osoby. V září roku 2018 začal fungovat také druhý divadelní soubor ModroDiváček, který je určen pro děti s PAS od 10 let.

divadelní soubor mODRODIV A MODRODIVÁČEK

ModroDiv je inkluzivní divadelní soubor, který je určen dospívajícím a dospělým osobám. V současné době je soubor tvořen lidmi s poruchami autistického spektra (PAS), odborníky zabývající se sociálně a speciálně pedagogickou činností, dramaterapií a absolventy ZUŠ. Pravidelné setkávání na pohybových zkouškách začalo v září roku 2017 na Malé scéně Zlín.  Soubor ModroDiváček pro děti od 10 let  byl založen v listopadu 2018. Následně se oba fungující soubory sloučili. Na společných zkouškách se setkáváme v našem zázemí v Divadle Dřevnická ve Zlíně.

V souborech pracujeme metodou kognitivně plastického stylu pohybu, která je založena na autorské koncepci autorky Natalji T. Popové, kterou  již 30 let úspěšně aplikuje v praxi. Metodu využívá u lidí s mentálním postižením včetně geneticky podmíněných forem, s psychickými problémy a s problémy v oblasti emocí a sebeovládání, s poruchami autistického spektra, s poruchami pohybového aparátu, se somatickými onemocněními, s poruchou zraku a sluchu a následně ji využívá i v teatroterapeutických aktivitách. Program postavený na této metodě vznikal v průběhu 30 let a neustále byl zdokonalován v praxi Regionální společenské organizace pro sociálně tvůrčí rehabilitaci dětí a mládeže s vývojovými vadami a jejich rodin „KRUG“ (RSO STR KRUG).

KALENDÁŘ AKCÍ

 

2023

 

Proběhlé

 16.11.2023 Představení Nesahat (Zlín, NOC DIVADEL – Malá Scéna)

20.5.2023 WORKSHOP Cesta k sebevyjádření skrze práci s tělem
24.5.2023 Představení Nesahat (Brno, Festival Sítko JAMU)
9.6.2023 Představení Nesahat (Zlín, Divadlo Dřevnická – 17:30)
24.3.2023 Performance Maska červené smrti (Olomouc; UPOL)
24.3.2023 Workshop Práce s tělem v inkluzivním divadle (Olomouc; UPOL)
2. 3. 2023 Workshop Metody dramaterapie a teatroterapie (Zlín; UTB)

 

Napište nám

You cannot copy content of this page