Ve dnech 14.8.2021 až 20.8.2021 proběhla ve středisku Nesměř u Velkého Meziříčí ojedinělá vzdělávací akce – „Prázdniny trochu jinak“.
Lektoři našeho souboru během několikadenního workshopu pracovali se skupinou složenou převážně z pedagogů a spec. pedagogů.
Společně jsem se věnovali kognitivně plastickému stylu pohybu, pracovali s tělem a hlubokými svaly.
Poslední den dal vzniknout krátkému představení o stvoření země, které bylo postaveno na pohybovém vyjádření, které bylo vlastní tělům a pohybovému vyjádření skupiny.

Prázdnin trochu jinak se Tyátr ModroDiv účastní již třetím rokem.

Anotace Vzdělávacího programu „Prázdniny trochu jinak“:
Netradiční prázdninový vzdělávací program zaměřený na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů prostřednictvím dramatických aktivit a různých forem artefiletiky ve spojení s pobytem v přírodě. Rozvoj expresivních schopností formou dílen včetně metodických přesahů do praxe.

 

You cannot copy content of this page