Jsme rádi, že můžeme spolupořádat workshop s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a inspirovat studenty našimi zkušenostmi.