Inscenace a Workshop Práce s tělem v inkluzivním divadle na festivalu Sítko (JAMU – Brno)
foto Roman Lavinger

Sítko je festival každoročně pořádaný prvním ročníkem Ateliéru Divadla a výchovy na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění.
Letošní 20. ročník s tématem (S)plynutí probíhal ve dnech 20.5. až 24.5.2021 v prostorách Divadelní fakulty JAMU.
Festival je určen budoucím, současným a minulým studentů oboru, pedagogům, zájemcům o divadelní výchovu, odborníkům z oboru a v neposlední řadě studentům ostatních oborů na fakultě.

You cannot copy content of this page